[Previous entry: ""] [Hoofd Index] [Next entry: ""]

05/06/2002 Entry: ""

Het accepteren van de zinloosheid van het leven zou eigenlijk moeten verbroederen: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, hebben te leven met dezelfde onzekerheden en angsten. In plaats daarvan bestrijden wel elkaar met onze geloven, hopen en liefdes.

Replies: 4

er zijn blijkbaar mensen die anders denken over de zin(loosheid) van het bestaan.de verschillende antwoorden op zingevingsvragen zijn nou juist de bron van alle ellende omdat een hoop mensen menen de enige waarheid in pacht te hebben. mijn waarheid is dat je dood gaat, de rest is door mensen verzonnen en ik voel me verplicht ten opzichte van mijn omgeving van de tussenliggende periode nog maar zoveel mogelijk te maken, ik ben hier nou toch.
maar gelijk, ja, dat heb je wel

Posted by biernat @ 05/06/2002 10:16 AM CST

kom kom Cioran: geboren zijn is ongemak, maar eenmaal gezeteld vallen de naweeŽn best mee.

Posted by zero @ 05/06/2002 09:47 AM CST

Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen trooster hadden; en aan de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen
2 Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe levend zijn.
3 Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk, dat onder de zon geschiedt

prediker 4:1,2 & 3

Posted by cioran @ 05/06/2002 06:02 AM CST

Men kan maar beter dood zijn

Posted by cioran @ 05/06/2002 05:59 AM CST

Powered By Greymatter